dr. Vereczkey Zoltán

egyéni vállalkozó

Kamarai regisztrációs szám: 138101
Cím: 1037 Budapest, Királylaki út 47.
Osztály: 20

Tisztségei: Elnök, Elnökségi tag, Országos küldött

MKIK tisztségei: Közteherviselési Kollégium elnöke

Az elnök
97. Az elnök a kamara vezetője.

98. Az elnök feladatkörét képezi:
- a kamara tevékenységének irányítása és összehangolása,
- a tagokkal való kapcsolattartás koordinálása,
- az állami közigazgatási szervekkel, a helyi önkormányzattal és más hatóságokkal való kapcsolattartás koordinálása,
- a más gazdasági kamarával, gazdasági érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása,
- képviseli a kamarát a külföldi partnerszervezetek, kamarák előtt,
- a munkaviszony létesítését, megszüntetését és a munkaszerződés módosítását meghaladó munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár felett,
- gondoskodik a küldöttgyűlés és az elnökség összehívásáról, elnököl ezek ülésein,
- vezeti a kamara országos küldöttcsoportját az MKIK küldöttgyűlésén.

99. Az elnök - a küldöttgyűlés, az elnökség, a tagozatok, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - jogosult bármely, a kamara hatáskörébe tartozó ügyet saját hatáskörébe vonni.

100. Az elnök tevékenységéről köteles évente beszámolni a küldöttgyűlés előtt.

<< VisszaSzerkesztés


<< Vissza